Z nakupom spletne strani ali trgovine pridobite delujoče spletno mesto, ter njegovo grafično in vsebinsko podobo, ki je vaša last. Domena, gostovanje in tehnično vzdrževanje pa se plača posebej in se zakupi za določeno obdobje (vsaj 1 leto).

V primeru, če ste kupili spletno stran ali trgovino pri nas, imate 1. leto vzdrževanje, gostovanje in domeno brezplačno. Po poteku enega leta pa boste prejeli od nas e-mail, v katerem vas bomo vprašali, ali želite domeno, gostovanje in tehnično vzdrževanje podaljšati.

     Domena

Domena je vaš naslov na spletu, preko katerega uporabniki lahko obiskujejo vašo spletno stran. Registrira se v spletnem servisu, ki ga imenujemo register domen. Ukvarja se z registracijo, podaljševanjem in upravljanjem domen. Vsaka domena je edinstvena in ni možno registrirati dve identični domeni. Zato je pred registracijo domene nujno preveriti, ali je le-ta še na voljo, ali jo je že nekdo zakupil.

V primeru, če želite preveriti, ali je domena na voljo oz. si jo želite registrirati, nas kontaktirajte.

Po nakupu vam domena pripada samo za obdobje, za katero jo zakupite (vsaj 1 leto), potem je (če je ne podaljšate) že spet na voljo za zakup tudi drugim uporabnikom. Zato je zelo pomembno, da pazite na potek vaše domene. Lahko jo izgubite in jo zakupi nekdo drug.

Ponudnik storitev, pri katerem imate gostovanje, bi vas moral pravočasno opozoriti in vam proti plačilu domeno podaljšati. V primeru, če si najem domene urejate sami, si napišite opozorilo, da ne boste neprijetno presenečeni, če se na vašem naslovu kar naenkrat pojavi čisto drugačna spletna stran.

     Gostovanje

Spletna stran je podobna kot program. To pomeni, da mora biti postavljena oz. nameščena na računalniku, ki ga imenujemo server oz. strežnik.

Strežniki so računalniki, ki so prižgani 24 ur na dan. Tako je vaše spletno mesto vedno dosegljivo iz kateregakoli kraja na svetu.

V primeru, če imate gostovanje pri nas, strežnik tudi redno dela kopije vaše spletne strani ali trgovine in e-mailov, kar je zelo koristno predvsem v primerih, ko se nekaj na spletni strani zruši ali se vam izgubijo bistveni podatki.

Ko vam izvajalec postavi spletno stran ali trgovino po vaših željah, poskrbi za to, da vse pravilno deluje. Vendar se z vsako posodobitvijo in spremembo na spletnem mestu lahko spremeni tudi nekaj drugega. Na primer pri posodobitvah se velikokrat zgodi, da prenehajo delati nekateri obrazci, animacije, funkcije, ipd. Mogoče se vam na spletni strani pojavi virus, vam v spletno stran vdrejo, ali se vam zruši cela spletna trgovina. Te situacije ni nikoli možno vnaprej predvidevati, zato je zelo koristno, če imate ob strani zanesljivega ponudnika, ki vam zagotovi tehnično pomoč in vam je na voljo vsak dan v letu.

Za tehnično vzdrževanje plačate vnaprej za obdobje vsaj enega leta. Programerji posledično poskrbijo za to, da vam zagotovijo nemoteno delovanje vašega spletnega mesta in odpravitev motenj v roku 24 ur od prijave napake.

Uporabnike, ki imajo pri nas zakupljeno tehnično vzdrževanje, obravnavamo prednostno in ekspresno brez pribitka za urgentno delo. Poleg tega poskrbimo za nujne varnostne posodobitve spletne strani.